Convocatòria 2023 d'ajuts per a la realització d'estades formatives

Montcelimar

S'han convocat els ajuts per a la realització d'estades formatives a Espanya i l'estranger dirigides a doctorands de la Universitat de Barcelona i finançats per la Fundació Montcelimar.

Aquests ajuts tenen per finalitat la realització d'estades formatives en centres estrangers o espanyols ubicats en una localitat diferent a la del centre d'adscripció del beneficiari i que impliquin el canvi de residència del sol·licitant.

Les activitats a realitzar durant l'estada, en laboratoris d'investigació, consultant fons bibliogràfics o documentals, aprenent noves tècniques intrumentals, participant en escoles d'estiu o realitzant altres treballs de camp, tenen per objecte la millor consecució del pla de recerca del beneficiari.

En aquest enllaç hi trobareu més informació.