Blanca Rey Serra

Professora Associada d'Universitat
93 403 56 33
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.10
Hores de Visita: 

Q1. Dl. 19:00 - 20:00 i mDc. 17:30 - 18:30 h. Convingudes prèviament per correu electrònic

Q2. Dl. i Dc. 18:00 – 20:00 h. Convingudes prèviament per correu electrònic