Xevi Pujol Molist

Xevi Pujol
Becari de 3r cicle
93 403 56 31
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.13, Secció de lingüística catalana
Hores de visita

Q2 Dv. 15 - 17 h i hores convingudes prèviament per correu electrònic

Enginyer superior de telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (2011), graduat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (2020) i màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes per aquesta darrera universitat (2021; Premi extraordinari de màster).

Els seus interessos de recerca són l'estudi dels processos fonològics i la teoria lingüística que donen compte de la nativització dels manlleus en català, l'anàlisi fonològica formal mitjançant la teoria de la Gramàtica Harmònica (Harmonic Grammar), i diversos àmbits de la fonotaxi i de la tipologia fonològica del català. Aquests àrees de recerca centren l'interès de la tesi doctoral en què treballa actualment, després de ja haver-ne començat l'estudi al seu treball de final de grau.

 

Publicacions (articles)

  • Xevi Pujol Molist (2022), "Els sons del català: un recurs web per a l'aprenentatge i la recerca en l'àmbit de la fonètica i la fonologia catalanes", TEISEL. Tecnologías para la investigación en segundas lenguas, 1, 1-15. http://doi.org/10.1344/teisel.v1.37623

Grups de Recerca

Projectes de Recerca