El títol del poema. Una tipologia dels efectes del títol en el text

Autor
Josep Besa Camprubí
Membres autors
Any
2005
Lloc
Barcelona
Pàgines
296
Col·lecció
Textos i Estudis de Cultura Catalana
Editorial
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
ISBN
978-84-8415-689-5

Aquest llibre explora el territori de les relacions de sentit entre el títol i el text, i ho fa per mitjà de l'anàlisi de les tipologies de relacions entre el títol i el text existents a la bibliografia (anàlisi que revela que cap d'aquestes tipologies és del tot satisfactòria) i de l'establiment d'una nova tipologia que categoritza els efectes terminals i globals del títol en el text. Aquesta categorització s'il·lustra en un corpus de poemes catalans contemporanis.