Meritxell Talavera i Gemma Bartolí, guardonades als premis de l'IEC

Meritxell Talavera i Gemma Batolí

Les filòlogues Meritxell Talavera i Gemma Bartolí, antigues estudiants de Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona, van ser distingides el passat dia de Sant Jordi per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) per les seves tesis doctorals, dutes a terme al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB. En concret, Talavera va obtenir el Premi Fundació Mercè Rodoreda de l'IEC pel treball La plaça del Diamant: edició criticogenètica. Escriptura i estil i Bartolí va obtenir el Premi Manuel Milà i Fontanals d'Història Literària de l'IEC pel treball Ramon D. Perés, crític literari, 1883-1913. Poètiques de la modernitat i literatura catalana. Als següents enllaços hi ha més informació sobre les tesis doctorals homònimes de totes dues investigadores (de les quals la de Talavera es defensarà molt properament, mentre que la de Bartolí ja va ser defensada fa uns quants mesos):

https://filcat.ub.edu/tesis-doctorals/la-placa-del-diamant-edicio-criticogenetica-escriptura-i-estil

https://filcat.ub.edu/tesis-doctorals/ramon-d-peres-critic-literari-1883-1913-poetiques-de-la-modernitat-i-literatura

A aquests dos premis de l'IEC cal afegir-hi el Premi Modest Reixach que va obtenir Montserrat Sendra, del qual ens fèiem ressò en aquesta publicació.  

L'enhorabona a totes tres!