El Departament s'adhereix al manifest "La literatura en el nou país que construïm"

El Consell del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, reunit el 19.06.2015, s'ha adherit a aquest manifest, que podeu llegir complet a l'enllaç, i per al qual demana també la vostra signatura. "EXIGIM que la literatura recuperi el seu lloc en els estudis obligatoris i en el batxillerat, tal com han promès de fer diversos consellers al llarg dels anys, mentre es lliuraven a escapçar, reduir i residualitzar la presència de la literatura en els plans d’estudis, fins a fer-ne un pur reducte testimonial.

RESPONSABILITZEM les autoritats i els dirigents de les estructures culturals i educatives del perill de destrucció del país, que comença per l’anihilació de la seva cultura –en aquest cas estretament lligada a la llengua–, perquè amb la seva inacció perpetrarien un genocidi cultural irreparable.

I ENCORATGEM tots els estaments socials, grups, associacions i ciutadans que reclamin amb nosaltres un compromís actiu de revaloració de la literatura per part dels responsables polítics, conscients que els coneixements humanístics que proporciona són un dels fonaments sense els quals no serà possible aquell país que volem més culte, més lliure i més humà."