Presentació a les autoritats europees del llibre blanc del projecte LEARNMe

El prof. Xavier Vila va participar divendres passat en el lliurament del llibre blanc de LEARNMe al comissari europeu per a l’educació, la cultura, la joventut i l’esport, el senyor Tibor Navracsics. Especialistes d’arreu del continent van debatre en un simposi a Budapest les primeres conclusions del projecte LEARNMe sobre diversitat lingüística a Europa.