'Caracterització acústica dels accents prenuclears de les interrogatives absolutes i les declaratives neutres en català central'

Autor: 
Roseano, P.; Fernández Planas, A.M.; Elvira-García, W.; Cerdà Massó, R. & Martínez Celdrán, E.
Any: 
2016
Lloc: 
Estudios de Fonética Experimental 25, pp. 11-38
Col·lecció: 
Editorial: 
ISBN: