'Comparació automàtica de veus amb finalitats judicials a partir de l’espectre mitjà a llarg termini'

Autor: 
Roseano, Paolo; Ana Ma. Fernández Planas; Wendy Elvira-García; Eugenio Martínez Celdrán
Any: 
2015
Lloc: 
Llengua i dret, 63, pp. 63-76