CLiC, Centre de Llenguatge i Computació (2014 SGR 623)

Investigador principal
M. Antònia Martí Antonín

CLiC-Centre de Llenguatge i Computació orienta la seva recerca en el tractament informàtic del llenguatge:

CLiC està reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya:

(SGR-2005-00309) (2009 SGR 611) (2014 SGR 623).

 

Desenvolupament de recursos de tecnologia lingüística (corpora anotats, lexicons, analitzadors) que són a la base de les aplicacions basades en processament del llenguatge: extracció d’informació, cerca de respostes, recuperació d’informació, traducció automàtica, etc.
Considerem molt important la fonamentació metodològica dels recursos que desenvolupem, de manera que a la vegada que creem un recurs posem a disposició de la comunitat investigadora la metodologia emprada.
El nostre focus d’interès és el llenguatge tant escrit com parlat. La nostra recerca s’orienta en darrer terme cap a la construcció d’un model de l’actuació lingüística basat en una aproximació bottom-up a partir de les dades.