GELA, Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades

Investigador principal
Carme Junyent Figueras

Pere Comellas

El Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades es va crear l’any 1992 amb l’objectiu de promoure la recerca en llengües amenaçades i donar a conèixer la diversitat lingüística i el seu valor. D’aleshores ençà, el GELA ha organitzat nombroses activitats en tres àmbits fonamentals: la recerca, l’educació, i la dinamització cultural. També ha publicat llibres i materials didàctics, ha organitzat exposicions, ha creat jocs i activitats, i ha col·laborat amb altres organismes i entitats en activitats relacionades amb els seus objectius.

En l’àmbit de la recerca, a més de promoure la realització de tesis sobre llengües amenaçades, organitza periòdicament activitats diverses en què participen lingüistes d'arreu del món. També ha organitzat seminaris i jornades a les universitats de Barcelona, Nàpols i Hamburg, i el VII Congrés de Lingüística General que va tenir lloc a la Universitat de Barcelona. Des de fa uns anys inventaria les llengües parlades a Catalunya.

En l’àmbit de l’educació, el GELA ha participat en cursos, sessions i jornades de formació de professionals de l’ensenyament. També ha realitzat xerrades, activitats, etc., adreçades a alumnes de primària, ESO i batxillerat. Ha creat la Carpeta de la Diversitat Lingüística, que ha estat parcialment traduïda al castellà, al francès i a l’anglès, i ha elaborat materials que facilitin la introducció al coneixement de la diversitat lingüística en les diferents matèries d’ESO i batxillerat per encàrrec de la Fundació Jaume Bofill i el Departament d’Educació.

En l’àmbit de la dinamització cultural, ha col·laborat amb el CIEMEN en l’organització de l’exposició Les llengües, un gran tresor, amb l’Estudi Ramon Folch en la part de llengües de Barcelona sensacions i amb el CCCB en l’exposició Barcelona, Palma, València. Ha creat les exposicions Les llengües a Catalunya, Koexistenzstrategien im Mehrsprachigen Katalonien, Dungun, punt d’informació per a IES, i, actualment té en itinerància Les llengües dels catalans. És autor de l’activitat “La Gimcana de les Llengües” que s’ha realitzat en centres escolars, empreses i centres cívics de nombroses ciutats i pobles. També ha creat els jocs Els països dels catalans, El joc de la diversitat lingüística, El joc de l’Arp i La ruta del Molí de Fórnols.