Sciència.cat

Investigador principal: 
Lluís Cifuentes
Antònia Carré (Universitat Oberta de Catalunya)
Carmel Ferragud Domingo (Universitat de València)
Fernando Serrano Larráyoz (Universidad de Alcalá)
Meritxell Blasco Orellana (Universitat de Barcelona)
Anna Gudayol i Torelló (Biblioteca de Catalunya)

Sciència.cat posa a l'abast de la comunitat acadèmica internacional i del públic il•lustrat en general una part del patrimoni històric català encara poc conegut i estudiat: el constituït per les obres de caràcter científic i tècnic que van circular en llengua catalana —tant en redacció original com en traducció a p artir d'altres llengües— durant els últims segles de l'Edat Mitjana i el primer Renaixement (ss. XIII-XVI).