Seminari de Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna (SLIMM)

Investigador principal
Lola Badia - Josep Solervicens


 

El Seminari de Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna (SLIMM) és un fòrum universitari de debat sobre la recerca en curs a propòsit dels textos d’àrea catalana produïts entre els segles XIII i XVIII i del context literari i cultural medieval, renaixentista, barroc i il·lustrat. Se celebren entre cinc i set reunions cada semestre.