Taller d'Anotació d'Obres de Ramon Llull (TAORL)

Investigador principal
Albert Soler - Joan Santanach

Eugènia Gisbert, Mireia Martí, Maria I. Ripoll, Maria Toldrà, Francesc Tous.

El projecte Taller d’Anotació d’Obres de Ramon Llull (TAORL) s’ha de vincular a la celebració de l’Any Ramon Llull (novembre de 2015 - novembre de 2016). Constitueix, de fet, una resposta a la necessitat de disposar d’una sèrie significativa de títols lul·lians durant la commemoració. Amb aquest objectiu, el TAORL replanteja els sistemes de treball que s’acostumen a aplicar en l’anotació de textos. Així mateix, gràcies al desenvolupament d’eines informàtiques adequades i a l’aprofitament de les xarxes socials, vol fer possible la divulgació de les obres en un temps raonable i facilitar l’accés dels lectors a l’aparat d’anotació a mesura que s’elabora. El desenvolupament d'aquest projecte compta amb la col·laboració econòmica de la Fundació Carulla.