Colaboraciones virtuales robustas

Investigador principal: 
Maite López Sánchez
Codi de Referència: 
TIN2012-38876-C02-02
Any d'inici: 
divendres, 5 juliol, 2013
Any de finalització: 
dimarts, 5 juliol, 2016

Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad, programa de I+D