Corpus digital de la ciencia medieval en la Corona de Aragón y su contexto latino y románico: obras vernáculas, Arnau de Vilanova y Vicent Ferrer. 01. Obras vernáculas y Vicent Ferrer

Investigador principal
Lluís Cifuentes Comamala
Codi de referència
FFI2011-29117-C02-01

Antònia Carré Pons (Universitat Oberta de Catalunya); Carmel Ferragud Domingo (Universitat de València); Fernando Serrano Larráyoz (Universidad de Alcalá de Henares); Stefano Rapisarda (Università di Catania - Itàlia); Ilaria Zamuner (Università di Chieti - Itàlia)

Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

Objectius:

1. Desenvolupament del corpus digital de Sciència.cat (base de dades i biblioteca digital). Segona fase: revisió del fitxer d'obres, bolcat de descripcions de manuscrits i impresos, documents sobre llibre i lectura i vocabulari tècnic. Publicació progressiva de la base de dades.

2. Estudi de la difusió i divulgació del saber, especialment del saber mèdic i científic, més enllà de l'àmbit acadèmic, i molt particularment en el marc cortesà i en llengua vulgar.

3. Divulgació dels temes de recerca a través de la secció Temes de Sciència.cat.