DIANA-Construcciones: Buscando el conocimiento oculto en los textos

Investigador principal: 
M. Antònia Martí Antonín
Codi de Referència: 
TIN2012-38603-C02-02
Any d'inici: 
dimarts, 1 gener, 2013
Any de finalització: 
dijous, 31 desembre, 2015

Subprojecte del projecte DIANA: DIscourse ANAlysis for knowledge understanding, coordinat per Paolo Rosso, Universitat Politècnica de València

Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad, programa de I+D (TIN2012-38603-C02-02)

Participants: Universitat Politècnica de València i Universitat de Barcelona

L'objectiu general és desenvolupar eines de processament del llenguatge i recursos lingüístics adequats per tractar aspectes complexos del PLN com la coreferència d'entitats i esdeveniments, els arguments implícits i la paràfrasi i el tractament del llenguatge subjectiu tal com es produeix en els mitjans de comunicació social.