El treball col·laboratiu i les TIC en la redacció del treball de grau

Investigador principal: 
Mariona Taulé Delor
Codi de Referència: 
2012PID‐UB/112
Any d'inici: 
dimarts, 1 gener, 2013
Any de finalització: 
dimarts, 31 desembre, 2013

Finançament: Vicerectorat de Política Docent i Científica, Universitat de Barcelona