Ioculator seu Mimus. Performing Music and Poetry in Medieval Iberia

Investigador principal
Anna Alberni
Codi de referència
ERC-CoG-2017-772762

Stefano Cingolani (UB - FBG)

Carles Vela (UB - FBG)

Alexandra Beauchamp (Université de Limoges)

Maria Sofia Lannutti (Università degli Studi di Firenze)

Yolanda Plumley (University of Exeter)

El projecte compta amb el suport tècnic del CLiC (Centre de Llenguatge i Computació de la Universitat de Barcelona), coordinat per M. Antònia Martí i Mariona Taulé.

Any d'inici
Any de finalització