La coreferència entesa com un contínuum: Validació interlingüística i marc computacional

Investigador principal: 
M. Antònia Martí Antonín
Codi de Referència: 
2010 PBR 00039
Any d'inici: 
dissabte, 1 gener, 2011
Any de finalització: 
dissabte, 31 desembre, 2011

Finançament: Generalitat de Catalunya, Projecte Batista i Roca

Participants: Universitat de Barcelona, University of Wolverhampton.

Descripció: L’objectiu del projecte és avançar en el coneixement sobre la coreferència, en concret, validar el model lingüístico-cognitiu de ‘quasi-identitat’ basat en els espais mentals de Fauconnier proposat en treballs anteriors (Recasens, 2010) mitjançant: (i) verificació experimental de l’adequació cognitiva del marc teòric de la quasi-identitat; (ii) comprovació de la seva validesa en diferents llengües (català i anglès); (iii) difusió de la proposta teòrica; i (iv) reorientar l’enfocament computacional del problema.