La redacció acadèmica com a eina d’aprenentatge: escriure per aprendre EPA

Investigador principal: 
Liliana Tolchinsky
Codi de Referència: 
REDICE-1306
Any d'inici: 
dimecres, 1 gener, 2014
Any de finalització: 
dimecres, 31 desembre, 2014

Finançament: Institutt de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona (REDICE-1306).

Participants: Universitat de Barcelona.