Las condiciones para el aprendizaje de la composición escrita

Investigador principal: 
Liliana Tolchinsky Brenman
Codi de Referència: 
EDU2012-36577
Any d'inici: 
divendres, 5 juliol, 2013
Any de finalització: 
diumenge, 5 juliol, 2015

Entitat finançadora: MEDU – Ministerio de Economía y Competitividad

El domini de la llengua escrita és crucial per a l’èxit escolar, la inserció social i la realització personal. En aquest lloc web hi trobareu resultats de projectes multidisciplinaris que unifiquen esforços de diferents universitats espanyoles per a contribuir a millorar l’ensenyament i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, la comprensió lectora i la producció de textos. Podreu accedir als informes interns, recursos i materials utilitzats (qüestionaris, guies d’observació, avaluació i entrevistes, textos), i també als exemples dels protocols de respostes dels participants i de les diverses anàlisis generades durant els processos investigadors.