Lenguaje, deixis y trastornos mentales (LDDM)

Investigador principal: 
Wolfram Hinzen
Codi de Referència: 
FFI2013-40526P
Any d'inici: 
dijous, 4 juliol, 2013
Any de finalització: 
dilluns, 4 juliol, 2016