Narpan II: Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales y Renacentistas

Investigador principal
Lola Badia Pàmies
Codi de referència
PGC2018-095417-B-C61
Any d'inici
Any de finalització