Nou Glossari General Lul·lià

Investigador principal
Albert Soler Llopart

Mireia Martí. Amb la col·laboració d'Anna Fernàndez Clot, Elisenda Sevilla, Maria Toldrà, Francesc Tous, Arnau Vives.

Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

El Glossari general lul·lià del P. Miquel Colom (Palma: Editorial Moll, 1982-1985), en cinc volums (a partir d’ara GGL), constitueix, avui per avui, l’aportació més rellevant al coneixement del lèxic català de Ramon Llull, atès que recull el vocabulari d’una gran part de les obres lul·lianes que hem conservat en català. És, doncs, un instrument imprescindible per als lectors o estudiosos de les obres de Ramon Llull i per al coneixement de la llengua catalana antiga. En acostar-se el VIIè Centenari de la mort de Ramon Llull, que s’ha de celebrar entre el novembre del 2015 i el novembre del 2016, la informatització del GGL, i les facilitats de consulta que pot oferir el tractament digital del material lexicogràfic, es plantegen com una contribució important a l’obra del P. Colom i a la difusió de la riquesa lèxica de l’autor mallorquí, que va fer una aportació decisiva per a l’establiment del català com a llengua literària, filosòfica i científica. El desenvolupament d'aquest projecte compta amb la col·laboració de l'Editorial Moll, i de les aportacions econòmiques de la Fundació Carulla i de la Universitat de Barcelona.

Adreça del Nou Glossari General Lul·lià: http://nggl.ub.edu