Renaixença i literatura, 1854-1898. Institució, representacions i identitat.

Investigador principal: 
Josep M. Domingo Clua
Codi de Referència: 
FFI2012-31489

Roger Canadell (UOC), Montserrat Corretger (URV), Giuseppe Grilli (U. Roma Tre), Anna Llovera (UdL), Joan-Lluís Marfany (U. Liverpool), Ramon Panyella (UAB), Damià Pons (UIB), Joan Ribera Llopis (U. Complutense), Rafael Roca (U. València), Magí Sunyer (URV).

Any d'inici: 
dimarts, 1 gener, 2013
Any de finalització: 
dijous, 31 desembre, 2015

El projecte se centra en l’examen de les vicissituds de la institució de l’espai social de la literatura catalana en el marc de l’ordre liberal i de les seves múltiples projeccions. L’àmbit seu d’activitat, latu sensu, és el de l’estudi dels mecanismes i el sentit del procés, al llarg del vuit-cents, de l’obertura de l’espai de la literatura catalana en la nova societat que se reconeix en la renaixença. Genèricament, atén l’objectiu de contribuir a una nova descripció de la literatura catalana del segle xix, atenta tant a la creixent informació bibliogràfica disponible com als  testimonis múltiples de la densa trama de motivacions a què va obeir.