SOMEMBED-SLANG: Comprensión del Lenguaje en los medios de comunicación social. Representando contextos de forma continua-Lengua no estándar

Investigador principal
Mariona Taulé Delor
Codi de referència
TIN2015-71147
Any d'inici
Any de finalització