Ricard Salvat: Una mirada al teatre modern i contemporani.

Ricard Salvat: Una mirada al teatre modern i contemporani. Estudi introductori de Jordi Coca. Edició a cura d’Enric Ciurans i Eulàlia Salvat. Barcelona: Diputació de Barcelona / Institut del Teatre, 2010. Volum 1: El teatre és una arma? (616 pàg.) Volum 2 El teatre és una ètica (628 pàg.).

L'obra recull tres publicacions de Ricard Salvat, revisades, i un text inèdit. El primer volum inclou la traducció al català d'Història del teatro moderno (1981) i El teatre contemporani 1. El teatre és una arma? De Piscator a Espriu (1966); el segon volum comprèn El teatre contemporani 2. El teatre és una ètica. De Ionesco a Brecht (1966) i el text inèdit dels anys vuitanta Els teatres allunyats.

«L’obra literària, en ella mateixa, no canvia, però sí que canvia l’obra en tant que fenomen teatral per la repercussió en el públic, pel sentit que l’obra té en escena i per les conseqüències que aquesta escenificació pot i ha de produir». Ricard Salvat

«És del tot lògic, doncs, que [...] Salvat digui que cal veure el teatre no únicament des de l’obra impresa, des de la literatura dramàtica, sinó com una “nòmina” que abasta l’autoria, la direcció, els decoradors i els actors, als quals sembla raonable afegir-hi la part productiva i d’organització, l’escenogràfica, el món acadèmic i universitari, la crítica...». Jordi Coca