L'estructura informativa en la traducció literària. Estudi de corpus de traducció anglès-català

Pau Francesch Sabaté
Autor
Pau Francesch Sabaté
Director
Neus Nogué (directora) i Lluís Payrató (tutor)
Data de lectura
Lloc de lectura
Sala Gabriel Oliver, Facultat de Filologia i Comunicació de la UB

La present tesi estudia el tractament donat per sis traductors professionals de l'anglès al català a un conjunt de fenòmens relatius a l'estructura informativa; és a dir, la manera com els enunciadors adeqüen el seu discurs als estats transitoris de la ment dels enunciataris a fi d'optimitzar la comunicació, i també de transmetre informació implícita.

Mitjançant un corpus escrit de traducció paral·lel i un qüestionari, s'analitzen les solucions desenvolupades pels traductors amb l'objectiu de, per una banda, conèixer les equivalències de traducció establertes i les solucions preferides pels traductors i, d'altra banda, avaluar la competència pragmàtica dels traductors en relació amb aquests fenòmens. Les dades obtingudes faran possible elaborar recursos de consulta per a traductors i altres professionals de la llengua.