La dixi de persona en català

Autor: 
Neus Nogué Serrano
Membres Autors: 
Any: 
2008
Lloc: 
Barcelona
Pàgines: 
344
Col·lecció: 
Textos i Estudis de Cultura Catalana
Editorial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
ISBN: 
978-84-8415-992-6

Aquesta obra caracteritza la dixi de persona tal com es manifesta en la llengua catalana. Aquest fenomen, molt poc estudiat fins ara, inclou el conjunt d’estratègies que utilitzen els parlants per establir referències de tipus personal en relació amb els participants en la comunicació i, més en general, amb el context espaciotemporal en què es duu a terme.