Notícies

El curs d’estadística i metodologia és un curs de 44 hores dissenyat per aportar formació tècnica i metodològica especialitzada a graduats i a estudiants de grau i de màster del camp de les filologies, la lingüística i les humanitats. El curs està obert a totes les persones interessades i no calen coneixements d’estadística previs.

Aquest curs combina una formació bàsica en estadística descriptiva i analítica (32 hores) amb unes sessions per aprendre a presentar i defensar treballs de recerca (6 hores).

Del 8 de maig al 12 de juny 2013. Per a més informació consulteu el lloc web del curs: www.ub.edu/algmse/?page_id=562 El període d’inscripció és del 15 al 26 d’abril.

El Seminari de Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna (SLIMM) és un fòrum universitari de debat sobre la recerca en curs a propòsit dels textos d’àrea catalana produïts entre els segles XIII i XVIII i del context literari i cultural medieval, renaixentista, barroc i il·lustrat. Les reunions tenen lloc en dimarts a les 19'30 h a la Sala de Professors de l'Edifici Carner; l'assistència és lliure. Programa del primer semestre del curs 2013-14.

L'AGAUR ha fet pública la convocatòria de beques per activitats acadèmiques de suport al professorat, com ara suport a grups de pràctiques i seminaris, seguiment de treballs acadèmics, atenció als estudiants de forma presencial o virtual, suport en l’elaboració de materials docents, etc. Al Departament de Filologia Catalana de la UB n'hi corresponen 4 de la modalitat A, adreçades a estudiants actualment matriculats en els màsters oficials del departament. Les beques tenen una durada de tres mesos, una dedicació de 32 h mensuals i una remuneració de 400 euros mensuals. El termini de presentació és del 14 al 22 de febrer. Informació detallada, documents annexos, i aplicatiu per a la presentació de sol·licituds.

 

El projecte "Diversitat sociocultural i adquisició de l’autoconfiança lingüística en català i castellà", dirigit pel prof. F. Xavier Vila, ha obtingut un ajut Recercaixa 2012. El projecte pretén analitzar l'autoconfiança lingüística en català i en castellà i els discursos i les ideologies lingüístics de l'alumnat de secundària de diversos territoris de llengua catalana i els factors que els condicionen, en tant que elements imprescindibles per al seu desenvolupament educatiu i la seva correcta integració social en general. La proposta se servirà de la base de dades RESOL per tal d'analitzar la relació entre l'autoconfiança, el coneixements de llengua, l'entorn sociolingüístic, l'estructura i configuració de les xarxes socials, les pautes de consum cultural i de temps lliure, l'etnicitat, la identitat i la identificacions etnonacionals i la resta de variables rellevants.

Els projectes "Els sons del català", dirigit per la prof. Clàudia Pons, i "Guies de pronunciació", dirigit per la prof. Josefina Carrera, convoquen dues beques de col·laboració a càrrec de l'ajut RecerCaixa. El termini per presentar la documentació és el 19 de febrer. Són dues beques de 20 hores setmanals durant cinc mesos (març-juliol 2013), amb les retribucions establertes per la Universitat. Podeu trobar la informació relativa a la convocatòria en els documents adjunts (Atenció! Els documents només funcionen correctament amb els navegadors Firefox i Explorer):

bases.pdf

annex.pdf

Per a més informació contacteu amb la prof. Clàudia Pons.

La Universitat de Liverpool (Regne Unit), convoca diverses places docents entre les quals n’hi ha una de professor titular d’Estudis Ibèrics i Llatinoamericans en què es valora particularment l’especialització en estudis catalans. Podeu consultar l’enllaç de la Universitat de Liverpool on consta tota la informació relativa a la convocatòria.

Curs virtual d'iniciació a càrrec de la prof. Anna M. Villalonga. En el marc de l'espai web Llibresperllegir.cat i adreçat a qualsevol persona interessada en la confecció de ressenyes crítiques, siguin de novel·les, relats, poemes, articles o qualsevol altre tipus de text. El taller constarà d’un material teòric imprescindible per a l’aprenentatge, però té la pretensió de proposar per damunt de tot l’activitat pràctica de l’estudiant. La idea és facilitar les eines per tal que, després de les sis sessions, l’estudiant hagi adquirit les nocions necessàries per a la redacció d’una ressenya, és a dir, per saber exposar críticament tot allò que hagi extret de la lectura atenta del text. Informació i inscripcions.

S'ha convocat una plaça de professor de català a la Universitat de Monash (Melbourne, Austràlia) per al curs 2013. El període de presentació de sol·licituds és de l'1 al 15 de desembre de 2012. Per presentar la candidatura, les persones aspirants hauran d’emplenar el formulari en línia disponible al web de l’Institut Ramon Llull, on també trobaran les bases de la convocatòria, i adjuntar la documentació requerida.

La Coordinadora d'Estudis Universitaris de Filologia Catalana, que integra tots els departaments de filologia catalana de la Xarxa Vives d'Universitats, vol manifestar el seu desacord i la seva condemna més enèrgics a l'avantprojecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) presentat pel ministre d’Educació, Cultura i Esport del Govern d'Espanya, José Ignacio Wert. Tal com es planteja, aquest projecte suposa un intent de destrucció d'un sistema educatiu que s'ha demostrat imprescindible per a l'extensió del coneixement i de l'ús del català, necessari per a la preservació de la convivència social i eficaç en l'obtenció de resultats acadèmics. En definitiva, es tracta d'un objectiu polític mal dissimulat de relegació del català, de l'aranès i de totes les llengües oficials diferents del castellà a una situació de marginalitat i d'inferioritat. És per aquesta raó que la Coordinadora s'afegeix a totes les mobilitzacions de protesta que es promoguin arreu i fa una crida al professorat, als estudiants i al personal d'administració dels departaments que la integren a participar-hi. En particular, s'adhereix a la manifestació que ha convocat Somescola el dilluns dia 10 de desembre, a les 18'30 h a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, i la manifestació del 15 de desembre a Castelló de la Plana, organitzada per l'entitat Castelló per la Llengua, en la qual està integrada Escola Valenciana.