Notícies

L'European Research Council ha seleccionat el projecte de recerca "The Last Song of the Troubadours", dirigit per la Dra. Anna Alberni, investigadora ICREA del Departament de Filologia Catalana de la UB i l'IRCVM, per a celebrar el Dia de la música 2012. El projecte, desenvolupat per un equip internacional d'investigadors, s’articula en tres eixos de recerca: 1. Edició i estudi d’un corpus de lírica occitanocatalana procedent del cançoner Vega-Aguiló i d’altres testimonis més antics fins ara poc estudiats; 2. Edició i estudi de dues obres cabdals de la preceptística poètica dels segles XIII-XIV; 3. Edició i estudi del Roman de Cardenois, novel·la cavalleresca del final del segle XIV escrita en francès per un autor anònim que coneixia bé Catalunya i la poesia de Guillaume de Machaut.

Sciència.cat DB és la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement que posa a l’abast general els materials de la línia de recerca de Sciència.cat, i que és accessible en el lloc web <http://www.sciencia.cat>. Aquest projecte de recerca s'ocupa d'una part del patrimoni històric català encara poc conegut i estudiat: el constituït per les obres de caràcter científic i tècnic que van circular en llengua catalana —tant en redacció original com en traducció a partir d'altres llengües— durant els segles XIII a XVI.

El passat 31 de maig, va tenir lloc al Paranimf de la UB l'acte de graduació de la promoció 2008-2012, sota la presidència de la vicerectora d'estudiants de la UB, prof. Gemma Fonrodona, del vicedegà de recerca de la Facultat de Filologia, prof. Ignasi Xavier Adiego, i del director del Departament de Filologia Catalana, prof. Albert Soler. Van actuar com a padrins de la promoció els profs. Maria Rosa Lloret i Josep Solervicens. El Departament vol fer arribar als vint-i-vuit nous graduats la seva més sincera enhorabona! Llegiu més.

Els Ajuts per al Personal Investigador en Formació (APIF) per alumnes de doctorat de la UB tenen el doble objectiu de promoure, per una banda, la formació d'investigadors, mitjançant l’elaboració d’una tesi doctoral i per l’altra la seva formació en la metodologia docent, mitjançant la col·laboració en tasques de suport a la docència en departaments de la Universitat de Barcelona. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper dia 15 de juny, a les 13 hores. Més informació.

Del 18 de maig a l’1 de juny estarà obert el termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria de selecció de professorat de català a les universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per al curs 2012-2013 organitzada per l’Institut Ramon Llull. Amb aquesta convocatòria s’inicia el procés de selecció dels futurs docents d’estudis catalans a universitats d’Alemanya, Bèlgica, Estat espanyol, Estats Units, França, Itàlia i Regne Unit.

Més informació

En la seva 46a edició, els premis Crítica Serra d'Or han guardonat l'obra El diàleg en Ramon Llull: l'expressió literària com a estratègia apologètica de Roger Friedlein, en la categoria de Catalanística. L'obra estudia l'aportació cabdal de Ramon Llull a la història del diàleg literari a Europa; la vintena de diàlegs que va escriure en català i en llatí forma un dels models més consistents de literatura dialògica a l’Edat Mitjana. L'obra de Friedlein ha estat publicada dins la Col·lecció Blaquerna, que publiquen conjuntament la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona, sota la direcció dels professors Pere Rosselló i Albert Soler.

Amb la finalitat de col·laborar en la introducció i transcripció de les dades dels quaderns de camp del Atlas lingüístico de la Península Ibérica corresponents als territoris de parla catalana, el Departament de Filologia Catalana convoca dues beques de col·laboració per un període de vuit mesos (de l'1 de juny de 2012 al 28 de febrer de 2013; agost inhàbil), amb una dedicació de quinze hores setmanals en horari a concretar. Aquestes beques estan vinculades al projecte de recerca que dirigeix la prof. M. Pilar Perea. Més informació. Bases de la convocatòria.

Postura dels Departaments de Filologia Catalana de les Universitats de Catalunya, les Illes i el País Valencià davant de l’esborrany d’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 

D’una banda, es premia els estudiants que demostrin haver observat i valorat la qualitat en l’ús de la llengua catalana en algun organisme, entitat o establiment i que argumentin la seva competència lingüística com a exemple digne de ser seguit per altres entitats. De l’altra banda, es premia l’organisme, entitat o establiment que, sense estar-hi obligat per llei, faciliti al màxim els intercanvis de comunicació i de coneixement entre els ciutadans.

Més informació

Qui va ser Carme Serrallonga

A Catalunya, el sector de les indústries de la llengua concentra més de 250 empreses, ocupa més de 1.500 llocs de treball directes i factura més de 150 milions d'euros anuals. Aquestes empreses desenvolupen activitats com la traducció i interpretació, la localització, la semàntica, la tecnologia de la veu, el doblatge i la subtitulació, els continguts i l'ensenyament d'idiomes. Es tracta d'un sector que a Europa mou al voltant de 8.700 milions d'euros.

Amb la voluntat d'agrupar aquestes empreses s'ha constituït l'Associació Catalana Clúster de les Indústries de la Llengua. L'associació ajuda les empreses a definir projectes d'interès (investigació i desenvolupament de nous productes i accions de mercat entre alguns dels seus membres), a participar en actuacions i projectes conjunts (estudis de mercat, activitats de formació especialitzada, etc.) i a tenir visibilitat tant internacional com nacional per tal de "potenciar la indústria de la llengua mitjançant el desenvolupament d’accions que millorin la competitivitat de les empreses, així com afavorir el desenvolupament de productes i serveis innovadors, i la seva internacionalització a través de projectes nacionals i internacionals".