Núria Alturo Monné

Coordinadora de la Secció de Lingüística Catalana
Professora Titular d'Universitat
93 403 56 30
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.07
Hores de Visita: 

Q1 Dl. 12:30 - 14:00 h

Q2 Dl. 12:30 - 14:00 h

Publicacions

Grups de Recerca

Projectes de Recerca