Grup d'Estudi de la Variació

Investigador principal
Lluís Payrató

Marta Fernández-Villanueva Jané, Cristina Illamola Gómez, Natxo Sorolla Vidal, Oliver Strunk.

El Grup d’Estudi de la Variació (GEV), consolidat des del 1995, aplega els diferents projectes de recerca dirigits per membres del Departament de Filologia Catalana (Secció de Lingüística) de la Universitat de Barcelona que tenen per objecte d’estudi la variació lingüística. Aquest fenomen s’estudia des de diferents perspectives: la gramatical, la dialectològica, la pragmàtica, la sociolingüística i la històrica. El grup és la continuació natural del grup de recerca consolidat 2005/SGR/01046 i 2009/SGR/521, i l’origen és en la xarxa temàtica que ja portava per títol, precisament, La Variació Lingüística. Dialectologia, Sociolingüística i Pragmàtica, i que va ser liderada pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.